Γεωτρήσεις Μεταφοράς υλικού Λιθογομώσεων στο Μεταλλείο Ολυμπιάδος

Διάτρηση 8 1/2”, τοποθέτηση σωλήνος και τσιμεντένεση για κατασκευή δικτύου υλικού Λιθογόμωσης στα Υπόγεια του Μεταλλείου Ολυμπιάδος. ΠΕΛΑΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε ΕΤΟΣ: 2017-2018