ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Η ΤΕΧΝΟΧΗΜΙΚΗ προσφέρει σήμερα την πλήρη συνεργασία της στην έρευνα και κατασκευή Υπόγειων και Γεωτεχνικών έργων στις πιο δυσμενείς και απαιτητικές συνθήκες.

Η μορφή της συνεργασίας που προσφέρει η εταιρία μας είναι:

– Ανάληψη συνολικά της κατασκευής των έργων. -Διάθεση εξοπλισμού και προσωπικού με τιμές μονάδος εργασιών
– Μίσθωση εξοπλισμού για την κατασκευή των έργων.

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ

Τα κυριότερα έργα της που κατασκευάσθηκαν μέχρι σήμερα από την εταιρία μας αυτόνομα ή σε κοινοπραξίες: