ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ & ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ

Η ΤΕΧΝΟΧΗΜΙΚΗ διαθέττει πλήρη σειρά μηχανημάτων για τη φόρτωση και αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής σε υπόγεια έργα.Τα μηχανήματα διατίθενται κατόπιν παραγγελίας από την εταιρία μας και είναι παραγωγής των εργοστασίων GHH, Γερμανίας και ΝΟRMET,Φινλανδίας που είναι εξειδικευμένες εταιρίες στην παραγωγή εξοπλισμού υπόγειων έργων.

Πεδία εφαρμογής των μηχανημάτων φόρτωσης και αποκομιδής είναι:

-Εκσκαφή υπόγειων έργων και Σηράγγων.
-Παραγωγή υπόγειων μεταλλείων.
-Γεωτεχνικά & ερευνητικά εργα.

Οι κυριότερες κατηγορίες μηχανημάτων φόρτωσης & αποκομιδής είναι:

  • Φορτωτές υπογείων χωρητικότητας 1-17 τόνους της εταιρίας GHH

Οι φορτωτές υπογείων GHH είναι τύπου L.H.D.κατάλληλοι για φόρτωση-μεταφορά και εκφόρτωση σε υπόγεια έργα.Το ωφέλιμο φορτίο είναι από 1-18 τόνους αναλογα με τη χωρητικότητα του κάδου και το ειδικό βάρος του πετρώματος.Οι διαστάσεις του φορτωτή είναι οι ελάχιστες δυνατές σε πλάτος και ύψος ώστε να κινούνται με ευχέρεια σε στοές περιορισμένων διαστάσεων.Οι ελάχιστες πρακτικά διαστάσεις υπογείων στοών είναι 2,5×2,5 m όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί φορτωτής με χωρητικότητα 1 m3.
Οι κινητήρες για τους φορτωτές υπογείων GHH είναι κατάλληλοι για υπόγειες εργασίες με ελάχιστη εκπομπή καυσαερίων.Ομοίως ο θάλαμος του χειριστή,το σύστημα φρένων και λοιπά μηχανικά εξαρτήματα είναι σχεδιασμένα για τις δύσκολες και βαριές συνθήκες υπόγειων έργων.

  • Φορτηγά υπογείων ωφέλιμου φορτίου 15-50 τόνους της εταιρίας GHH

Τα φορτηγά υπογείων GHΗ είναι σχεδιασμένα για να μεταφέρουν το μέγιστο δυνατό φορτίο στις περιορισμένες διαστάσεις υπογείων έργων.Το ωφέλιμο φορτίο είναι από 15 τόνους εώς 60 τόνους ανάλογα με τη χωρητικότητα της κιβοτάμαξας και το ειδικό βάρος του πετρώματος.Ο κινητήρας Diesel είναι κατάλληλος για υπόγεια έργα με ελάχιστη εκπομπή καυσαερίων,ο θάλαμος του οδηγού και λοιπά μηχανολογικά μέρη του φορτηγού είναι σχεδιασμένα για τις δυσχερείς και βαριές συνθήκες των υπογείων έργων (παρουσία υδάτων,ισχυρές κλίσεις ανόδου,ανώμαλο δάπεδο κτλ).

  • Φορτηγά υπογείων ωφέλιμου φορτίου 6-18 τόνους της εταιρίας NORMET

Η εταιρία ΝΟRΜΕΤ κατασκευάζει φορτηγά με ωφέλιμο φορτίο εως 18 τόνους, περιορισμένων διαστάσεων για την ευχερή μεταφορά σε υπόγεια έργα με διαστάσεις εως 3,5×3,5 m.Οι κινητήρες Diesel είναι κατάλληλοι για εργασία σε υπόγεια έργα με ελάχιστη εκπομπή καυσαερίων και ο σχεδιασμός του φορτηγού προσαρμόζεται στο ειδικό βάρος του πετρώματος ώστε να εξασφαλιστεί το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο για τη συγκεκριμένη Σήραγγα.